Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ακολουθούμε στο νηπιαγωγείο μας, για την κάθε τάξη ξεχωριστά, μπορείτε να αποταθείτε στη διευθύντρια του νηπιαγωγείου αφού διευθετήσετε προσωπικό ραντεβού.