Οι Στόχοι μας

Οι Στόχοι μας
 • Να προσφέρουμε αγάπη, χαρά, στοργή και ζεστή αγκαλιά σε όλα τα παιδιά
 • Να προσφέρουμε στα παιδιά ευχάριστες, μοναδικές, δημιουργικές και αξέχαστες εμπειρίες
 • Να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθηση και παράλληλα την αυτοπειθαρχία και ανάληψη ευθυνών
 • Να αναπτύξουμε τις νοητικές και γνωστικές ικανότητες των παιδιών
 • Να αναπτύξουμε την κριτική σκέψη μέσα από βιωματική μάθηση
 • Να αναπτύξουμε την δημιουργικότητα και φαντασία
 • Να αναπτύξουμε τις διάφορες δεξιότητες κινητικές, εκφραστικές, γλωσσικές, επικοινωνιακές, κοινωνικές, ομαδικές και ηγετικές (μέσα από τη μουσική, την κίνηση , τον χορό, το θέατρο, το θεατρικό παιγνίδι, τη ζωγραφική, τη φυσική αγωγή, τις εκδρομές κλπ)
 • Να ενισχύσουμε τις θετικές συμπεριφορές και να αποδυναμώσουμε τις αρνητικές
 • Να δημιουργήσουμε τους αυριανούς πολίτες με περιβαλλοντική συνείδηση, ευαίσθητους σε κοινωνικά και πολιτικά θέματα (μέσα από εκθέσεις, φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, επισκέψεις κλπ)
 • Να δημιουργήσουμε τους αυριανούς πολίτες που θα σέβονται τους υπόλοιπους και τη διαφορετικότητα
 • Να προετοιμάσουμε τα παιδιά για την εισαγωγή τους στο δημοτικό μέσω της Εγκεκριμένης Προδημοτικής εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού όσο και με συνεργασίες που έχουμε με Κυπριακά Πανεπιστήμια εφαρμόζοντας πρωτοπόρες και τις πιο σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους