Προδημοτική εκπαίδευση

Προδημοτική εκπαίδευση

Το νηπιαγωγείο μας φημίζεται για τα αποτελέσματα της προδημοτικής του εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ακολουθούμε στην Προδημοτική τάξη του νηπιαγωγείου μας τους στόχους και τις μεθόδους διδασκαλίας που ακολουθούμε, μπορείτε να αποταθείτε στη διευθύντρια του νηπιαγωγείου αφού διευθετήσετε προσωπικό ραντεβού.