Το Προσωπικό μας

Εκπαιδευμένο Προσωπικό

Δίνουμε τεράστια σημασία στο προσωπικό μας. Το προσωπικό μας είναι προσοντούχο και έμπειρο το οποίο εκπαιδεύεται επί συνεχούς βάσης τόσο σε σεμινάρια και εκπαιδεύσεις που καθορίζει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού όσο και σεμινάρια που οργανώνονται από το νηπιαγωγείο μας με Κυπριακά Πανεπιστήμια και άλλους επαγγελματικούς οργανισμούς.

Δίνουμε τεράστια σημασία στο προσωπικό μας !!

Φιλοσοφία μας είναι ότι καθοριστικός παράγοντας στην επιτυχία μας είναι η εμπειρία συνδυασμένη με τη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση μας με τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους εκπαίδευσης και ανάπτυξης.

Το προσωπικό μας επιλέγεται με μεγάλη προσοχή. Βασικά κριτήρια είναι η ΑΓΑΠΗ τους για τα παιδιά, το ΗΘΟΣ , η ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ και ο ΖΗΛΟΣ για ΠΡΟΣΦΟΡΑ προς τα παιδιά. Το νηπιαγωγείο μας είχε επιλεγεί από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Leonardo da Vinci ως κέντρο πρακτικής εκπαίδευσης Ευρωπαίων αποφοίτων νηπιαγωγών.

 • Η διευθύντριά μας είναι πτυχιούχος νηπιαγωγός με 31 χρόνια εμπειρίας.
 • Το νηπιαγωγείο είχε επιλεγεί από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Leonardo da Vinci
 • Έχει επιλεγεί από Κυπριακά Πανεπιστήμια για πρακτική εκπαίδευση φοιτητριών.

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Τμήμα με δίχρονα
 • Η παιδοκόμος που διδάσκει στην τάξη έχει 25 χρόνια συνεχή πείρα στο νηπιαγωγείο μας.
 • Μαζί της υπάρχει και μόνιμη βοηθός.
Τμήμα με τρίχρονα
 • Η πτυχιούχος νηπιαγωγός που διδάσκει στην τάξη έχει 27 χρόνια συνεχή πείρα από τα οποία τα τελευταία 22 εργοδοτείται από το νηπιαγωγείο μας.
 • Μαζί της υπάρχει και μόνιμη βοηθός.
Τμήμα με τετράχρονα
 • Δύο πτυχιούχοι νηπιαγωγοί συνδιδάσκουν στο συγκεκριμένο τμήμα με 9 και 5 χρόνια πείρα αντίστοιχα.
Τμήμα προδημοτικής
 • Δύο πτυχιούχοι νηπιαγωγοί συνδιδάσκουν στο συγκεκριμένο τμήμα μια εκ των οποίων είναι η διευθύντρια του νηπιαγωγείου με 31 χρόνια εμπειρία.
 • Στην τάξη υπάρχει και μόνιμη βοηθός.
Εξωτερικοί συνεργάτες
 • Πτυχιούχος μουσικός η οποία διδάσκει το μάθημα της μουσικής σε όλες τις τάξεις του νηπιαγωγείου.
 • Εκπαιδεύτριες για την ενδυνάμωση των κινητικών δεξιοτήτων των παιδιών (πρόγραμμα Monkeynastix).
 • Ζωγράφος και γλύπτρια που εκπαιδεύει το τμήμα της προδημοτικής.
 • Εκπαιδεύτρια Αγγλικών που ακολουθεί το πρόγραμμα Helen Doron Early English.
Καθαρίστρια
 • Αναλαμβάνει την καθημερινή καθαριότητα του νηπιαγωγείου.